Kontakt NTK

504_90_71020121651301_7.jpg
16_90_71020121633141_7.gifKart til inneanlegg
16_90_71020121633141_7.gifKart til uteanlegg


Nordstrand Tennisklubb
Ekebergveien 200B
1162 Oslo

E-post: post@nordstrandtk.no

Uteanlegg: 
Seterveien 15
1162 Oslo. 
Tlf. 22 29 43 10

Inneanlegg: 
Ekebergveien 200 B
1162 Oslo
Tlf. 22 29 43 10

16_90_71020121633141_7.gifKontaktside 
Forside

NTK ÅRSMØTE 2017

Herved innkalles det til ordinært årsmøte mandag 20. mars kl 19.30 i NTK-hallen, Ekebergveien 200 b.


Publisert fredag 17. februar 2017 kl. 18:21
 

Mandag 20. mars kl 19.30

Dagsorden:

1  Valg av møteleder og referent

2  Godkjenning av innkalling, stemmeberettigete, forretningsorden og saksliste

3  Valg av 2 personer til å underskrive protokoll

4  Referat fra generalforsamling 2015

5  Årsberetning 2016

6  Revidert regnskap og status

7  Revisors beretning

8  Kontrollkomiteens beretning

9  Fastsettelse av medlems kontingent for 2018 og fullmakt til å fastsette treningskontingenter

10  Innkomne forslag

11  Orientering om drift i 2017 og forslag budsjett 2017

12  Valg Styre, Kontrollkomite, Valgkomite

13  Valg av revisor

14  Eventuelt 

Stemmerett har alle medlemmer som har fylt  15 år, medlem av NTK minst en mnd.  og med betalt kontingent.  Det kan ikke stemmes ved fullmakt. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Jfr iddrettslagets lov § 5 til § 8.

Vel møtt!  

I henhold til tidligere års praksis legges årsberetning med regnskap, saksdokumenter og forslag til årsmøtet ut i NTK-hallen senest mandag 13. mars

 
 
Del på Facebook
Skriv ut


Webdesign og webteknikk av Beatlock