Om klubben

Om klubben

Nordstrand Tennisklubb ble etablert i 1905. Klubbens anlegg i Seterveien består av klubbhus, garderobeanlegg og 6 grusbaner. Klubbens hall, NTK-hallen, har 4 baner med tilhørende garderobe og servicefunkjsoner.

Aktivt medlemskap gir rett til bruk av anlegget i Seterveien og fortrinnsrett til leie av timer i NTK-hallen og deltakelse på tenniskurs. Klubben driver organisert kurs og treningsvirksomhet for ca 420 barn og voksne.

Klubben har klubbsekretær, 5 trenere på heltid, flere deltidstrenere og resepsjonister.

 

Daglig leder

Jesper Bollius

jesper@nordstrandtk.no

tlf; 48861824