Våre anlegg

Våre anlegg

Nordstrand Tennisklubb har to flotte tennisanlegg og er en av eierne av Oslo Tennisarena.

Utendørs
Vi har et uteanlegg beliggende på idylliske Nordstrand med 6 grusbaner og tre mini-tennisbaner. Vi har klubbhus med garderober og kiosk. Banene holder en høy standard. Se vedlegg under for nytt  banereglement 2017.

Innendørs
Vi har et av Norges beste innendørs tennisanlegg med fire baner.  Banedekket holder høy kvalitet og lysforholdene er svært gode.

Uteanlegg:
Seterveien 15
1162 Oslo.

Inneanlegg:
Ekebergveien 200 B
1162 Oslo
Tlf. 22 29 43 10

Oslo Tennisarena

www.oslotennisarena.no

Haslevangen 33
0579 Oslo
Tlf: 23 37 90 90

 

uteanlegg2.jpg 
Vedlegg:
.docx-fil   Banereglement_NTK_2017_5420171237441.docx   (700 Kb)